Endokrinologi > Tyroideacancer

Tyreoideacancer

Översikt

Epidemiologi

Klassifikation

Majoriteten av alla knölar är benigna. Tyreoideacancer kan delas in histopatologiskt:

  • [Papillär
75%] God prognos. Lymfatisk spridning. Förekommer i alla åldrar och kan drabba barn och ungdomar
  • [Follikulär
10%] God prognos. Hematogen spridning. PAD krävs för att skilja från godartat adenom (ej cytologi. Ca en av nio follikulära knölar är maligna, resten är adenom. Drabbar oftast patienter > 40 år.
  • [Medullär
5%] 50 % botas med kirurgi. Kommer från C-celler (kalcitoninproducerande celler). Kan ingå i Multipel endokrin neoplasi typ 2 (MEN2).
  • [Anaplastisk
5%] Dålig prognos. Främst äldre patienter. Tidig metastasering
  • Övrigt
5% t.ex. skivepitelcancer, lymfom, metastas

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Endokrinologi/Tyroideacancer/Tyreoideacancer Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1252 SectionId: ChapterGroupId: 115