Gastroenterohepatologi > AIH, PSC och PBC

Autoimmun hepatit (AIH)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

 • Farmakologisk behandling
  • Kortikosteroider - Behandlingseffekten följs upp via aminotransferaser
  • Tillägg av azatioprin kan bli aktuellt
 • Uppföljning
  • Histologisk utvärdering efter 2-4 år - Man avgör då om patientens besvär gått i remission eller om livslång behandling är aktuell
 • Transplantation
  • Vid fulminanta fall och behandlingsresistens kan transplantation bli aktuellt

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/AIH__PSC_och_PBC/Autoimmun_hepatit__AIH_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1675 SectionId: ChapterGroupId: 368