Gastroenterohepatologi > AIH, PSC och PBC

Primär biliär cholangit (PBC)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • [Ursodeoxykolsyra (ursofalk) - Hydrofil gallsyra som anses kunna fördröja utvecklingen till levercirros och skjuter därmed fram behovet av transplantation.]
  • Kolestyramin - Mot klåda som kan vara mycket besvärande (man kan ibland använda rifampicin, naltrexon eller sertralin)
  • Levertransplantation
    • Patienter med bilirubinnivåer >100 eller uttalad terapirefraktär klåda är aktuella för transplantation.
    • För levertransplanterade ses recidiv histologiskt, dock har detta ännu ej rapporterats vara ett kliniskt problem.
  • Osteoporosprofylax

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/AIH__PSC_och_PBC/Primar_biliar_cholangit__PBC_ Filename: Behandling.html ChapterId: 1676 SectionId: ChapterGroupId: 368