Gastroenterohepatologi > Celiaki och laktosintolerans

Celiaki (Glutenintolerans)

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

[Celiaki innebär en reaktion mot gliadin i födan som leder till inflammation och atrofi av tunntarmsslemhinnan. Gliadin bryts ned till ca 50 aminosyror långa peptider av några olika slag som tas upp över tarmslemhinnan. Där sker deaminering av lysin och arginin m.h.a transglutaminas vilket gör att peptiden negativt laddad och mycket lätt kan visas upp av makrofagers MHC-II. Det leder till att glutenspecifika T-celler och gluten och transaminas specifika B-celler mognar ut och rekryteras till slemhinnan. Slemhinnan förstörs av den cytokinmiljö lymfocyterna ger upphov till. Det leder till tarmdestruktion där bl.a. tunntarmsvilli försvinner vilket leder till minskat näringsupptag. Om gliadin undviks så normaliseras förhållandena.]

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Celiaki_och_laktosintolerans/Celiaki__Glutenintolerans_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 845 SectionId: ChapterGroupId: 363