Gastroenterohepatologi > Dysfagi och akalasi

Dysfagi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Genes Orsaker
Lumeninskränkande processer
Motoriska störningar
Neurologisk sjukdom
Inflammatoriska processer
Infektioner
  • Svamp
  • Virus

Sväljningsfysiologi

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Dysfagi_och_akalasi/Dysfagi Filename: Etiologi.html ChapterId: 1170 SectionId: ChapterGroupId: 372