Gastroenterohepatologi > Hepatit

Hepatit A

Översikt

Epidemiologi

 • Allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen
 • Eftersom hepatit A främst sprids genom dålig sanitet där vatten kontamineras med avföring är det främst utvecklingsländer som är hårdast drabbade idag:
  • Länder i Afrika, främst söder om Sahara
  • Indien
  • Mellanöstern
  • Länder i Central- och Sydamerika
 • Incidens i Sverige: ca 100 fall per år
 • Hepatit A kan ge upphov till epidemier pga att det sprids fekalt-oralt

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Hepatit/Hepatit_A Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 872 SectionId: ChapterGroupId: 52