Gastroenterohepatologi > Hepatit

Hepatit B

Översikt

Hepatit B är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen är vanligast i Afrika söder om Sahara men har en prevalens på cirka 5 % globalt. Majoriteten av de som drabbas får en subklinisk infektion (särskilt barn) sjukdomen kan dock även yttra sig i form av feber, illamående och/eller kräkningar, portvinsfärgad urin, ljus avföring mm. Vid akut hepatit kan diagnosen ställas om patienten är positiv för IgM och vid kronisk hepatit om patienten är positiv för IgG. Sjukdomen kan om den blir kronisk leda till långvarig kraftig inflammation. Tillståndet bör då behandlas. Målet är att förhindra utveckling av levercirros. Hepatit B är en vanlig orsak till levercancer i framförallt Asien. Högriskgrupper kan behandlas preventivt med vaccination.

Bra film om viral hepatit (12 min)​​​​​​​

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Prevention

Hepatit D

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Hepatit/Hepatit_B Filename: Oversikt.html ChapterId: 877 SectionId: ChapterGroupId: 52