Gastroenterohepatologi > Hepatit

Hepatit C

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Patienter som är HCV-, RNA-, och/eller HCV-Ag-positiva (oberoende om de har ett aktivt intravenöst missbruk) remitteras till infektionsläkare för att hen sedan ska kunna ta ställning till behandling.
  • [Hepatit C-läkemedlen har utvecklats under de senaste åren och över 90% av patienterna läker nu ut med enbart 2-3 månaders tablettbehandling. De nya läkemedlen har dessutom mycket färre biverkningar än den tidigare behandlingen med interferonsprutor.]
  • [Tidigare användes interferonbehandling, numera är IFN-fri behandling standard oavsett genotyp. Olika typer av DAA:s (direktverkande antivirala läkemedel) används nu]
  • Utläkt infektion ger ingen immunitet trots att serumantikroppar ofta kvarstår hela livet. Nysmitta endast vid ny exponering.

Nya läkemedel

  • Nukleotidanaloger - T.ex. Sofosbuvir
  • Andra generationens proteashämmare - T.ex. Simeprevir
  • NS5A-hämmare - Daclatasvir

Komplikationer

Prognos

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Hepatit/Hepatit_C Filename: Behandling.html ChapterId: 878 SectionId: ChapterGroupId: 52