Gastroenterohepatologi > IBD

Crohns sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Montreal-klassifikationen

Används för att på ett standardiserad sätt klassificera sjukdomen. Kan användas både vid sjukdomsdebut och vid senare tillfällen.

Ålder vid insjuknande Lokalisation Karaktär
  • A1: < 17 år
  • A2: 17-40 år
  • A3: > 40 år
  • L1: Tunntarm
  • L2: Tjocktarm
  • L3: Tunntarm + tjocktarm
  • L4: Övre mag-tarmkanal
  • B1: Endast inflammatorisk
  • B2: Strikturerande – Stenosskapande, risk för ileus
  • B3: Penetrerande – Risk för fistlar

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Crohns_sjukdom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1120 SectionId: ChapterGroupId: 84