Gastroenterohepatologi > IBD

Crohns sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Symptomen vid Crohns sjukdom kan vara diffusa. Då hela mag-tarmkanalen kan drabbas kan även symptomen variera mellan olika individer och mellan respektive individs skov. Patienterna kan ha en längre tids anamnes på subfebrilitet, trötthet och viktnedgång

  • [Buksmärtor, främst höger fossa (UC oftare i vänster fossa)
  • Grötaktig diarré
  • Viktnedgång
  • [Fistlar, abscesser]
    • [Fistlar till blåsan kan upptäckas på grund av missfärgad urin, upprepade urinvägsinfektioner och/eller luftbubblor i urinen.]
  • Imperiösa trängningar (bråttom, men kommer kanske inte något)
  • [Anemi/B12-brist - Kan ses vid klassisk Crohn´s sjukdom som drabbar terminala ileum]]

[Extraintestinala manifestationer

Erytema nodosum3erytema nodosum4Afte

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Crohns_sjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1120 SectionId: ChapterGroupId: 84