Gastroenterohepatologi > IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Översikt

IBD eller kronisk inflammatorisk tarmsjukdom kan delas in i:

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

Sjukdomarna har hög prevalens (ca 1%) i nordamerika och skandinavien. Sjukdomen debuterar normalt sett innan 30 års ålder för Crohns sjukdom och vid 20 – 40 år för UC. Kommer ofta i skov. Etiologin för de båda sjukdomarna är okänd, NSAID- och antibiotikabehandling kan dock utlösa skov. Det finns även en hereditär komponent. [Rökning har en skyddande effekt mot ulcerös kolit som oftare drabbar ex-rökare och icke-rökare. Rökning ökar risken för Crohns sjukdom. ]Utredning och behandling av patienter med kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar hanteras i stor utsträckning av gastroenterolog men i nära samarbete med kirurger då operationer ofta blir aktuella vid både UC och Crohns sjukdom. [Vid bägge tillstånden finns det på sikt förhöjd risk för malignitet.]

Utbredning och endoskopisk bild

 • [Ulcerös kolit
  • Kontinuerlig inflammation från rektum-proximalt i colon
  • Framförallt slemhinne-inflammation (granulerad slemhinna, ytliga sammanflytande ulcerationer). ]
 • [Mb Crohn
  • Fläckvis inflammation munhåla-anus
  • Djupare engagemang i tarmväggen (kullerstensmönster, aftösa sår, ev fistlar, abscesser)]
 • Kirurgi kan bota ulcerös kolit men inte Crohns sjukdom. De flesta med Crohns sjukdom gör tarmresektion någon gång.

Ulcerös kolit

 • Kirurgi är aktuellt vid toxisk megakolon/perforation eller behandlingssvikt - Kolektomi + stomi.
 • Därefter antingen:
  • Ileorektal anastomos eller
  • Behålla stomin (risk för störning av blåsfunktion och sexualliv) eller
  • Bäckenreservoar (kan ge minskad fertilitet hos kvinnor) eller
  • Kock-reservoar i buken, töms med slang. Mycket problem, används sällan

Crohns sjukdom

 • Begränsa resektionslängderna!
 • Strikturerande sjukdom → obstruktion
 • Perforerande sjukdom → infektion, fistlar

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Inflammatorisk_tarmsjukdom__IBD_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1122 SectionId: ChapterGroupId: 84