Gastroenterohepatologi > IBD

Ulcerös kolit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Delas in i tre undergrupper:

  1. E1: Ulcerös proktit – Endast rektum engagerat (ca 15 cm)
  2. E2: Vänstersidig kolit – Inflammationen sträcker sig ovanför rectum men inte över vänsterflexuren
  3. E3: Total kolit – Inflammationen sträcker sig förbi vänsterflexuren

Skoven delas in i milt, medelsvårt och svårt (även Mayo score 0-12)

  • Milt: < 4 avföringar/dag, obetydlig mängd blod, inga allmänsymtom
  • Medelsvårt: 4 - 6 avföringar/dag, blod i avföring, lätta allmänsymtom
  • Svårt: > 6 avföringar/dag, blod i avföring, påverkan på laboratorievärden, feber, takykardi

Skoven kan även delas in i mild, medelsvårt och svårt enligt ''Truelove and Witts score''

Klassifikation enligt Truelove and Witts score [1]
Mild Medelsvår Svår
Avföringsfrekvens <4 >6 >10
Blod i avföringen Oregelbunden Frekvent Kontinuerligt
Temperatur Normal >37,5 >37,5
Puls Normal >90 >90
Hemoglobin Normal <75% av normal Kräver blodtransfusion
Sänka <20 mm/h <30mm/h > 30 mm/h
Tolkning
  • Mild: Alla 6 kriterier uppfyllda
  • Svår: 1+2 och en av 3 eller 4 krävs samt totalt 4 av 6 kriterier krävs för diagnos.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Ulceros_kolit Filename: Klassifikation.html ChapterId: 1121 SectionId: ChapterGroupId: 84