Gastroenterohepatologi > IBD

Ulcerös kolit

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

[Vid första skovet utvecklar sig ofta symptomen gradvis under upp till flera månader. Förutom förändrade avföringsvanor kan patienterna även uppleva en allmän sjukdomskänsla.

  • Obstipation (främst vid proktit)
  • Lösa, tunna, slem- och blodtillblandad tarmtömningar. Kan spruta blodig diarré.
  • Smärtsamma kramper i vänster fossa som lättar efter tarmtömning, främst vid total kolit (vid Crohns sjukdom oftare smärta i höger fossa).
  • Viktnedgång och trötthet]

Extraintestinala symptom

Erytema nodosum3erytema nodosum4

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/IBD/Ulceros_kolit Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1121 SectionId: ChapterGroupId: 84