Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Alkoholleversjukdom

Översikt

Alkoholleversjukdom är ett ospecifikt begrepp som omfattar alla typer av uppkomna leverskador till följd av alkoholintag. De initiala alkoholorsakade skadorna på levern är ofta asymptomatiska. Ju mer uttalade skadorna blir desto tydligare blir även symptomen. Alkoholhepatit är mer definierat och innebär en akut leverinflammation till följd av långvarig alkoholöverkonsumtion. Man behöver inte ha druckit mer än vanligt den senaste perioden för att drabbas av alkoholhepatit men oftast ska man ha druckit ganska mycket under en ganska lång tid för att utveckla leverskadan.

Bra film som förklarar alkoholinducerad leversjukdom (5:48 min)

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Alkoholleversjukdom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1702 SectionId: ChapterGroupId: 365