Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Alkoholleversjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

[Kvinnor har en högre känslighet för att utveckla alkoholleversjukdom, risk föreligger vid konsumtion > 20g/dag jämfört med 60g/dag för män.] [Första stadiet i alkoholleversjukdom är leversteatos vilket kan uppkomma redan efter några veckors överkonsumtion. Steatosen är dock reversibel och försvinner vid alkoholstopp. Vid långvarig överkonsumtion (>10 år) så drabbas 15-20% av levercirros, vilket är slutstadiet av alkoholleversjukdom (se → Levercirros).] Det finns inget linjärt samband mellan alkoholmängd och risk för levercirros vilket talar för att genetiska faktorer troligtvis är av betydelse. Risken för steatos ökar vid annan samtidig leversjukdom, särskilt hepatit C.

Långvarig alkoholkonsumtion kan i vissa fall även leda till alkoholhepatit vilket är en inflammatorisk process som orsakas av antikroppar mot s.k mallory bodies i levercellerna. Avancerad alkoholhepatit har en mycket dålig prognos.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Alkoholleversjukdom Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1702 SectionId: ChapterGroupId: 365