Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Icke-alkoholorsakad leversjukdom

Översikt

Definitioner

  • [Steatos - >5% av leverns totala vikt utgörs av fett. Steatos innebär ökad fettinlagring i levern och är i sig inte farligt.] Det kan dock övergå i något som kallas non-alcoholic fatty liver-disease (NAFLD). Detta är den vanligaste orsaken världen över till lätt förhöjda transaminaser (ALAT > ASAT).
    • [Icke-alkoholorsakad fettleversjukdom (NAFLD) - Är ett samlingsnamn som omfattar alla steatostyper som inte orsakats av alkohol. Steatosen har oftast koppling till metabola syndromet, insulinresistens och övervikt verkar orsaka lika många fall av leversteatos som alkohol.]
    • [Icke-alko­hol­orsakad steatohepatit (NASH) - En av de mer aggressiva formerna av NAFLD där leverinflammation eller hepatocellulär svullnad har tillkommit. NASH har en specifik histologisk bild.]
  • Ordningen brukar vara enligt följande: Först steatossteatohepatit (steatos med inflammation) → Levercirroshepatocellulär cancer.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom Filename: Definitioner.html ChapterId: 1700 SectionId: ChapterGroupId: 365