Gastroenterohepatologi > Icke-alkoholorsakad leversjukdom och alkoholleversjukdom

Icke-alkoholorsakad leversjukdom

Översikt

Leversteatos (fettlever) är den vanligaste leversjukdomen i Sverige och världens vanligaste orsak till lätt förhöjda transaminaser. Ca. 10-30% av världens befolkning tros vara drabbade. Icke alkoholorsakat fettleversjukdom (NAFLD) är ett samlingsnamn som omfattar alla steatostyper som inte orsakats av alkohol.. Det finns ett samband mellan förekomsten av övervikt/fetma och prevalensen av NAFLD. Drabbade patienter har ofta inga eller milda symptom men på sikt ökar risken att drabbas av allvarligare tillstånd så som levercirros, leversvikt och hepatocellulär cancer och patienterna rekommenderas därför livsstilsförändringar i form av viktnedgång och fysisk aktivitet.

Bra film om NAFLD (6:37 min)

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom_och_alkoholleversjukdom/Icke-alkoholorsakad_leversjukdom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1700 SectionId: ChapterGroupId: 365