Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Ikterus

Översikt

Definitioner

  • Kolestas - Nedsatt förmåga till gallbildning eller galltransport. Kan ha intra- eller extrahepatisk genes. Orsakar trötthet, klåda och, vid tillräckligt uttalad kolestas, ikterus
  • Ikterus - Ansamling av bilirubin i blodet som leder till att hud och slemhinnor får en gulaktig färg, färgskiftning brukar kunna anas vid ca 50 µmol/l. Fördelningen mellan konjugerat och okonjugerat bilirubin skiljer sig mellan dessa tillstånd och lite grovt kan sägas att:
    • Okonjugerad bilirubinemi (> 80% okonjugerat bilirubin) - 3 huvudsakliga orsaker av ökad produktion av bilirubin, minskat upptag av bilirubin i levern och försämrad konjugation.
    • Konjugerad bilirubinemi (> 80% konjugerat bilirubin) talar för akut leverparenkymskada eller kolestas
  • Tyst ikterus - Ikterus med avsaknad av smärta och andra symptom. De vanligaste orsakerna till tyst ikterus är gallsten i koledockus och pankreascancer (ffa äldre patienter).

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Ikterus Filename: Definitioner.html ChapterId: 1123 SectionId: ChapterGroupId: 104