Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Ikterus

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

 • [När upptäcktes ikterusen
 • Urin och fecesanamnes
 • Buksmärtor (sten)
 • Viktminskning (malignitet)
 • Tidigare bukopererad
 • Utlandsresa (hepatit)
 • Läkemedel/droger/alkohol]

Status

Laboratorieprover

 • [Bilirubin - För att säkerställa att det är ikterus]
 • [ASAT, ALAT - För att utreda parenkymskada]
 • [ALP - För att utreda avflödeshinder. Vid ett isolerat stegrat S- ALP värde kan man initialt leta efter orsaken inom lever/galla respektive skelettet. Detta då bägge organsystemen kan resultera i förhöjda ALP-värden. Det kan underlätta att ta GT, vars förhöjda värde indikerar gallvägsproblem.]
 • Hb, amylas, CRP, LPK, elektrolyter
 • [PK(INR) och S-albumin] - Levercirros leder till minskad syntes av leverproducerade proteiner och leverfunktionen kan bedömas med PK (högt PK) och albumin (lågt s-albumin) som mäter viktiga proteiner producerade i levern.
  • [Hypoalbuminemi - Albuminhalten sjunker måttligt vid malnutrition, övervätskning och inflammation. Kraftigt sänkta värden kan ses vid t.ex. leversvikt, njursvikt/nefrotiskt syndrom, proteinförlorande enteropati/tarmsvikt eller brännskada]

Pre-hepatisk

 • Vid Gilberts syndrom är okonjugerat bilirubin högt. I övrigt normalt leverstatus.
 • Hemolytisk ikterus: Hög grad okonjugerat bilirubin (kroppen hinner inte med). Laboratorietecken på hemolytisk anemi. Urin och feces normalfärgade. Normalt leverstatus i övrigt.

Hepatisk

 • Hepatisk ikterus: Normalvida gallgångar på UL. ASAT/ALAT stegring mer uttalad än ALP-stegring.
  • [Vid virushepatiter eller toxiska/ischemiska leverskador ses kraftiga ALAT/ASAT- stegringar.]
  • Alkoholutlöst cirrhos har måttliga ALAT/ASAT stegringar, med ASAT/ALAT kvot över 2.

Posthepatisk

 • Den vanligaste orsaken är gallsten, följt av tumör. Dessa drabbar främst de extrahepatiska gallvägarna.
 • Labprover visar måttligt stegrade ASAT/ALAT, kraftigt stegrat ALP samt bilirubinstegring (konjugerad). PK-INR och albumin oftast normalt. Viktigt att ta PK-INR eftersom stopp i gallvägarna hämmar tarmens upptag av K-vitamin. Vid stegrat PK-INR ges t.ex. Konakion.
 • Kittfärgad avföring och brunröd urin.
 • Gör alltid UL för att se om gallvägarna är vidgade, [hos kolecystektomerade kan koledokus vara lätt vidgad utan bakomliggande patologi.]

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Ikterus Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1123 SectionId: ChapterGroupId: 104