Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Ikterus

Översikt

Definitioner

Etiologi

Ikterus delas in efter 2 olika system.

Indelat efter konjugering:[1]

 • Icke-konjugerad hyperbilirubinemi - Ökning av icke-konjugerat bilirubin
  • Ökad produktion av bilirubin - hemolys, dyserytropoeisis, extravasering av blod.
  • Minskat leverupptag av bilirubin - antingen minskad transport till levern (hjärtsvikt, portosystemiska shuntar) eller minskad internalisering av bilirubin i levern.
  • Minskad konjugering av bilirubin
  • Hepatocellulär sjukdom (Mb Gilbert)
 • Kombinerad bilirubinemi / konjugerad bilirubinemi - ökning av både konjugerat och icke-konjugerat bilirubin med övervikt av konjugerat.
  • Minskad sekretion av konjugerat bilirubin i canaliculi
  • Gallstas - Stopp i gallgångar leder till minskad sekretion av bilirubin från hepatocyt till canaliculi.
  • Hepatocellulär sjukdom - De flesta leversjukdomar påverkar sekretion av bilirubin från hepatocyt till canaliculi.
  • Akut leverparenkymskada - konjugerat bilirubin läcker ut från hepatocyten.

Indelat efter orsak:

Konjugerad bilirubinemi talar för leverparenkymskada eller kolestas
Okonjugerad bilirubinemi talar för hemolys eller Gilberts syndrom!

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Ikterus Filename: Etiologi.html ChapterId: 1123 SectionId: ChapterGroupId: 104