Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Ikterus

Översikt

Ikterus är en klinisk manifestation av hyperbilirubinemi vilket innebär en ansamling av bilirubin i blodet som leder till att hud och slemhinnor får en gulaktig färg, En färgskiftning brukar kunna anas vid ca 50 µmol/l. Bilirubinet har en särskild affinitet till elastin, vilket gör att gulfärgningen syns bäst i ögonvita och hud. Ikterus är ett symptom som kan ses vid en mängd olika tillstånd. Grovt kan dessa delas in i pre-hepatisk ikterus (t.ex. hemolys, nedsatt konjugationsförmåga), hepatisk ikterus (t.ex. hepatit) och posthepatisk ikterus (kolestas).

Bra film som förklarar ikterus (10:45 min)

Bra film om kolestatisk leversjukdom (8:37 min)

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Ikterus Filename: Oversikt.html ChapterId: 1123 SectionId: ChapterGroupId: 104