Gastroenterohepatologi > Ikterus och levercancer

Levercancer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Levermetastaser

  • 20 gånger vanligare än primära levertumörer - Portavenblodet samlas från praktiskt taget alla organ i gastrointestinalkanalen och fjärrmetastaser i levern från dessa organ är vanliga. Även bröstcancer metastaserar till levern.
  • I Sverige blir det allt vanligare att metastaser i levern resekteras
  • 5-årsöverlevnaden efter resektion av kolorektala levermetastaser är 35-50%

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ikterus_och_levercancer/Levercancer Filename: Levermetastaser.html ChapterId: 1231 SectionId: ChapterGroupId: 104