Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Esofagusvaricer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Akut behandling

 • ABCDE (övre GI-blödning/blödningschock)
 • V-sond - Viktig att försöka förhindra aspiration
 • Ev. intubation
 • Vätska - Kontrollera patientens elektrolyter och eftersträva normovolemi
 • [Farmakologisk Behandling
  • [Terlipressin (Glypressin® - ADH-analog) i.v. Minskar tryck i varicier.]
  • Antibiotika - För att undvika sepsis
  • Ofta även PPI-bolus - Eftersom ulcusmisstanke inte helt kan uteslutas innan gastroskopi]
 • Gastroskopi med gummibandsligering eller ev. sklerosering
 • Sengstakensond i nödfall (liknar v-sond med avlång ballong längst ner som blåses upp och tamponerar blödningen, men skadar esofagus)

Profylaktisk behandling[2]

 • Propranolol (betablockerare) eller gummibandsligatur med kontrollgastroskopi efter 6, 12 mån och därefter varje år
 • Transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPSS) eller levertransplantation

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Esofagusvaricer Filename: Behandling.html ChapterId: 1137 SectionId: ChapterGroupId: 364