Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Esofagusvaricer

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

  • Oftast p.g.a. långvarig alkoholkonsumtion → Levercirros → Högt portatryck → Flöde åt fel håll i v. gastrica sin. → Ökat tryck i v. azygos → Dilaterade kärl runt esofagus

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Esofagusvaricer Filename: Etiologi.html ChapterId: 1137 SectionId: ChapterGroupId: 364