Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Levercirros

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Behandlingen syftar därmed oftast till att förhindra progress genom att behandla den bakomliggande orsaken samtidigt som symtomatisk behandling av komplikationerna är en central del. Levercirros kan till viss del vara reversibel om den är kompenserad och grundorsaken behandlas. Vid dekompenserad cirros är dock transplantation den enda botande behandlingen.

Behandling av kompenserad cirros

  • Behandla bakomliggande orsak till cirrosen
  • Alkoholabstinens - Vid alkoholcirros förbättrar alkoholabstinens prognosen betydligt
  • Malnutrition - Ta gärna hjälp av dietist

Behandling av dekompenserad cirros

Komplikationer

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Levercirros Filename: Behandling.html ChapterId: 1673 SectionId: ChapterGroupId: 364