Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Levercirros

Översikt

Levercirros är en kronisk leversjukdom som kan orsakas av allt som framkallar omfattande eller upprepad skada på hepatocyter. Vid cellskada i levern kan fetter ackumuleras på grund av att de inte kan transporteras ut i blodet. Vid ihållande påfrestning går den initiala, reversibla cellskadan över i irreversibel skada, dvs. cellnekros. Följden blir levercirros med mycket bindväv i levern. Levercirros tar i de flesta fall decennier att utveckla, vilket innebär att symptomen kommer långsamt. Behandlingen syftar oftast till att försöka förhindra progress genom att behandla den bakomliggande orsaken samtidigt som symptomatisk behandling av komplikationerna är centralt.

Bra film som beskriver levercirros

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Levercirros Filename: Oversikt.html ChapterId: 1673 SectionId: ChapterGroupId: 364