Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Levercirros

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Vid cellskada i levern kan fetter ackumuleras på grund av att de inte kan transporteras ut i blodet. Detta gör att hepatocyterna antar en struktur som liknar adipocyter. En vanlig orsak till leverförfettning är alkohol. Om den skadliga inverkan från alkohol fortsätter i tillräcklig omfattning går den initiala, reversibla cellskadan över i irreversibel skada, dvs cellnekros. Följden blir levercirros med mycket bindväv i levern.

Cirrosen kan leda till ökat tryck i portasystemet vilket kan manifesteras i form av esofagusvaricer eller ascites. Den portala hypertensionen som uppstår ger ett ökat tryck i splanknikuscirkulationen vilket leder till ökad frisättning av NO som resulterar i dilaterade blodkärl i buken. Detta, som leder till försämrad tarmbarriär, tillsammans med försämrad kuppfercellsfunktion samt reducerad syntes av komplementfaktorer leder till ökad infektionsbenägenhet.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Levercirros Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1673 SectionId: ChapterGroupId: 364