Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Levercirros

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Levercirros utvecklas i de flesta fall långsamt och om det inte föreligger en kraftig inflammation så kan leverns betydande reservkapacitet kompensera för den successivt försämrade leverfunktionen, s.k kompenserad levercirros. När cirrosen minskat leverns metabola funktion i sådan utsträckning att komplikationer/symptom uppträder talar man istället om en dekompenserad fas. I många fall tar det decennier innan patienten har en dekompenserad sjukdom och man brukar därför säga att levercirros är en tyst sjukdom.

Kompenserad levercirros - Tidiga ospecifika symptom

 • Trötthet
 • Minskad matlust och viktminskning - Viktminskningen kan dock döljas av tilltagande vätskeretention
 • Kontinuerlig feber - Kan betingas av levercellsönderfall, särskilt vid alkoholhepatit
 • Osteoporos - Kalciumbrist till följd av malabsorption av vitamin D. Gäller framförallt kolestatiska leversjukdomar.

Dekompenserad levercirros (sena symptom)

 • Klåda - På grund av försämrad elimination av gallsyror
 • Arteriella "spider naevi"
  • Vasodilatation i kutana arterioli. Anses uppkomma till följd av hyperöstrogenemi. Östrogen bryts ned i levern vilket vid cirrhos sker långsammare.
  • Bleknar vid tryck och blodfylls från centrum och utåt
  • Är av okänd anledning nästan alltid enbart belägna ovanför arcus costarum
  • Dock ej patogonomt för leversjukdom utan ses bl.a vid andra tillstånd som ger höga östrogennivåer
 • Palmarerytem
  • Småfläckig rodnad på hypotenar och tenar. Inte heller helt patognomont.
  • Förekommer även vid scarlatina, graviditet och reumatoid artrit
 • Gynekomasti - Orsakas av förändrad östrogenmetabolism (liksom spiders och palmarerytem).
 • Petekier och större hudblödningar - På grund av trombocyt- och koagulationsdefekter.
 • Splenomegali - På grund av portal hypertension och lymfoid hyperplasi
 • Ascites
 • GI-blödning (t.ex. esofagusvaricer) - 70% av patienterna kommer någon gång att utveckla esofagusvaricer.
 • Hepatisk encefalopati - Subtila tecken till leverencefalopati noteras hos cirka 70% av patienter med cirros
 • Ikterus
 • Rubbad hemostas med ändrad blödningsbenägenhet och trombosrisk
  • Levercirros leder till minskad syntes av leverproducerade faktorer med pro- och antikoagulativ effekt. Standard provtagning för koagulation som PK och APTT saknar reellt värde i bedömning av blödning och trombosrisk för cirrotiska patienter.[1] Tidigare tanke om att patienter med levercirros skall antas vara anti-antikoagulerade (blödningsbenägna) sägs idag vara felaktig.
 • Återkommande bakteriella infektioner - Försämrad tarmbarriär, tillsammans med försämrad kuppfercellsfunktion samt reducerad syntes av komplementfaktorer leder till ökad infektionsbenägenhet.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Uppföljning

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Levercirros Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1673 SectionId: ChapterGroupId: 364