Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Portal encefalopati / hepatisk encefalopati

Översikt

Leverencefalopati är ett reversibelt neuropsykiatriskt tillstånd som orsakas av ökad halt av ammoniak i blodet som ger påverkan på CNS. CNS-påverkan leder till störningar i vakenhet, motorik och beteende. Uppstår vid leversjukdom i form av t.ex. levercirros och/eller akuta leverskador. Vid låggradig encefalopati kan symptomen kan vara olika tydliga och i lindriga fall endast vara märkbara för anhöriga. Vid allvarligare fall blir patienten somnolent och komatös. Behandlingen vid leverencefalopati riktar sig dels tarmens upptag av ammonium och dels mot den bakomliggande orsaken.

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Portal_encefalopati___hepatisk_encefalopati Filename: Oversikt.html ChapterId: 1701 SectionId: ChapterGroupId: 364