Gastroenterohepatologi > Levercirros och komplikationer till leversjukdom

Portal hypertension och ascites

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

 • [Na/K i urin - Oftast < 1, dvs högre utsöndring av kalium än natrium med urinen]
 • Ultraljud - Bra undersökning för att upptäcka även små mängder ascites
  • Kan även påvisa portavenstrombos eller levervenstrombos (Budd–Chiaris syndrom) som orsak eller komplikation till ascites.
 • Paracentes - Skall göras vid nytillkommen ascites, görs då med aspiration av ascitesvätska.
  • Indikationer:
   • Nytillkommen ascites
   • Symptomgivande ascites/klinisk försämring/feber
   • Diagnostik
  • [[Mätning av proteininnehållet och mätning av serum/ascites-albumin gradient:]
   • [Proteinfattig ascitesvätska är typiskt för levercirros och ascites orsakad av portal hypertension]
   • Vid proteinrik ascitesvätska måste man utesluta de andra tillstånden under etiologi]
  • [[Analys av LPK i ascitesvätska:]
  • [Odling och cytologi]
  • [Riktade undersökningar görs vid misstanke - T.ex. odling för TBC]

Behandling

Komplikationer

Spontan bakteriell peritonit (SBP)

Hepatorenalt syndrom (HRS)

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Levercirros_och_komplikationer_till_leversjukdom/Portal_hypertension_och_ascites Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1728 SectionId: ChapterGroupId: 364