Gastroenterohepatologi > Obstipation, diarré och IBS

Diarré & malabsorption

Översikt

Diarré är ett vanligt problem som kan orsakas av en rad olika orsaker med varierande allvarlighetsgrad. En väl genomförd anamnes kan ge goda ledtrådar till vad som orsakat tillståndet. Klassiska infektionsmedicinska frågor, t.ex vad gäller omgivningsfall och nyligen genomförda utlandsresor kan ge ledtrådar till huruvida det är sannolikt med en infektiös genes. Informationen kan även vara värdefull för att avgöra om smittskyddsåtgärder bör vidtas. Det är även bra att komma ihåg att 80% av patienter med malabsorption söker pga diarré. Vid malabsorption av kolhydrater är osmotisk diarré vanligast och vid fettmalabsorption drabbas de istället av steatorré. Provtagningen vid diarré som sökorsak bör anpassas till differentialdiagnostiska misstankar. Vid utredning av kronisk diarré ingår generellt sett gastro- och koloskopi med biopsier.

Definitioner

Riskfaktorer

Diagnostik

Malabsorption

Differentialdiagnoser

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Obstipation__diarre_och_IBS/Diarre_och_malabsorption Filename: Oversikt.html ChapterId: 815 SectionId: ChapterGroupId: 330