Gastroenterohepatologi > Obstipation, diarré och IBS

Obstipation

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Anamnes

  • Duration, defekationsfrekvens
  • Avföringens utseende - Svart, blodtillblandad, slemblandad
  • Läkemedel
  • Andra sjukdomar/symptom

Status

  • [PR - Vid förstoppning kan avföring ibland förekomma i rektum. I normalfallet ligger avföringen istället i sigmoideum.]
  • Rektoskopi
  • Ev. koloskopi
  • Behandla och se om det går över
Vid nytillkomna förändrade avföringsvanor hos patienter över 45 skall en ordentlig utredning alltid göras! Viktigt att utesluta malignitet!

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Obstipation__diarre_och_IBS/Obstipation Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1129 SectionId: ChapterGroupId: 330