Gastroenterohepatologi > Refluxsjukdom och esofaguscancer

Barretts esofagus

Översikt

Barretts esofagus innebär en metaplasi, det vill säga en viss typ av vävnad är en utbytt mot en annan. Vid Barretts esofagus har skivepitelceller i esofagus omvandlats till cylinderepitel. Tillståndet är det enda kända förstadiet till esofaguscancer och uppstår som en komplikation till gastroesofageal refluxsjukdom. Diagnosen ställs med hjälp av endoskopisk undersökning med biopsi. Patienterna kan behandlas med PPI som minskar besvären men inte cancerrisken.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Refluxsjukdom_och_esofaguscancer/Barretts_esofagus Filename: Oversikt.html ChapterId: 988 SectionId: ChapterGroupId: 94