Gastroenterohepatologi > Refluxsjukdom och esofaguscancer

Hiatusbråck (diafragmabråck)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Konservativ behandling

  • [Asymptomatiska hiatusbråck behöver inte behandlas
  • PPI eller annan farmakologisk behandling beroende på symptombild - 90% av patienterna brukar klara sig på medicinsk behandling]

Operation

  • Operationsindikationer
    • Otillräckligt resultat av konservativ behandling
    • Stora mekaniska besvär (t.ex. dysfagi)
    • Andra problem med läkemedelsbehandling
  • Fundoplikation och crusplastik, öppet eller laparoskopiskt - Utförs om bråcket trycker på omkringliggande organ och orsakar mekaniska besvär eller om medicinsk behandling inte leder till symptomlindring

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Refluxsjukdom_och_esofaguscancer/Hiatusbrack__diafragmabrack_ Filename: Behandling.html ChapterId: 968 SectionId: ChapterGroupId: 94