Gastroenterohepatologi > Ulcus och ventrikelcancer

Perforerat ulcus

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

[De flesta magsåren som brister och perforerar är belägna i närheten av pylorus. Majoriteten av dessa är lokaliserade i duodenum. Magsyra läcker ut i buken och retar peritoneum vilket resulterar i peritonit.]

  • Rökning ökar risken 10 ggr
  • NSAID
  • Kortison-behandling

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Perforerat_ulcus Filename: Etiologi.html ChapterId: 1139 SectionId: ChapterGroupId: 90