Gastroenterohepatologi > Ulcus och ventrikelcancer

Perforerat ulcus

Översikt

Perforation av ulcus leder i princip alltid till svår smärta i epigastriet och på sikt även till generell peritonit och hypovolem chock. Smärtan kan ibland beskrivas som ett knivhugg i magen då den kan vara väldigt plötslig. Men gör inte gastroskopi i akutskedet då detta kan förvärra perforationen utan patienten handläggs enligt ABCDE. Det är viktigt att patienten snabbt blir opererad. Ju tidigare operationen genomförs i desto högre grad kan man undvika chock samt utbredning av peritoniten.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Perforerat_ulcus Filename: Oversikt.html ChapterId: 1139 SectionId: ChapterGroupId: 90