Gastroenterohepatologi > Ulcus och ventrikelcancer

Ventrikelcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

  • [Dyspepsi - Kardinalsymptom som ofta är första symptomet vid ventrikelcancer, dock ospecifikt. Upptäcks cancer i detta skede ökar möjligheten till kurativ behandling
  • Anemi
  • Andra typiska cancersymptom - Matleda, viktnedgång, trötthet. Dessa symptom uppkommer oftast i ett sent skede.
  • Virchow-körtel]
Symtomen är ofta diffusa och uppkommer generellt sett relativt sent i sjukdomsförloppet.

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Ulcus_och_ventrikelcancer/Ventrikelcancer Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1142 SectionId: ChapterGroupId: 90