Gastroenterohepatologi > Wilsons sjukdom

Wilsons sjukdom

Definitioner

Epidemiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Symptom debuterar vanligen mellan 6-20 års ålder med progredierande leverskador och anemi.

  • [Trötthet, illamående, viktnedgång - På grund av nedsatt leverfunktion]
  • [[Neurologisk påverkan] - Hos patienter där debuten är i tonåren eller senare kan sjukdomen debutera med neurologiska symptom
    • Parkinsonism - På grund av kopparpåverkan på basala ganglier.
    • Koncentrations- eller minnessvårigheter - På grund av kopparpåverkan på frontallob]
  • [[Kayser-Fleischerring] - Vid ögonundersökning går det att se en pigmenterad ring i kanten på ögats hornhinna. Den pigenterade ringen orsakas av kopparinlagring.]

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Gastroenterohepatologi/Wilsons_sjukdom/Wilsons_sjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1731 SectionId: ChapterGroupId: 370