Hematologi > Akut lymfatisk leukemi

Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • [Incidens: Ca 50-100 fall/år
    • Sjukdomen drabbar framförallt barn och unga vuxna.
    • ALL är den vanligaste av alla maligna tumörer hos barn och 75 % av barnen är under 6 år.]

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Akut_lymfatisk_leukemi/Akut_lymfatisk_leukemi__ALL_ Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1689 SectionId: ChapterGroupId: 353