Hematologi > Anemi

B12-brist och perniciös anemi

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Indikation för utredning

[Utredning

 • Anamnes: Fråga om kost (vanligare bland vegetarianer), IBD, eventuella kirurgiska ingrepp i GI-kanalen
 • Status: Psykiatrisk och neurologisk undersökning (se symptom och kliniska fynd)
 • Klinisk kemi:
  • S-B12 - Vid höga värden är B12-brist uteslutet men fortsatt utredning är indicerat även om värdet är i det lägre referensintervallet
  • [Högt MMA (Metylmalonylsyra) och högt P-tHcy (homocystein) - Låga värden utesluter brist då B12 krävs för att omvandla MMA till succinyl-CoA samt för att omvandla Hcy till metionin.]
  • P-folat - Vid B12-brist så stiger värdet på P-folat (om ej samtidig folatbrist) medan B-folat (analyseras inte) sjunker. Anledningen är att B12 krävs för att P-folat ska tas upp av erytrocyterna.
  • Falskt högt S-fe - Vanligt då B12 brist kan ge felaktiga järnfattiga erytrocyter
  • Retikulocyter lågt
  • S-gastrin och S-Pepsinogen (lågt) - För värdering av eventuell atrofisk gastrit
 • Gastroskopi - Ger diagnostisk information och kan upptäcka eventuell ventrikelcancer (ökad risk vid perniciös anemi)]
B 12-bristanemi är relativt lätt att diagnosticera. Svårigheten är att hitta de patienter med B 12-brist som riskerar att utveckla kronisk neurologisk påverkan
Viktigt att identifiera orsaken till B12-brist!

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/B12-brist_och_pernicios_anemi Filename: Diagnostik.html ChapterId: 820 SectionId: ChapterGroupId: 343