Hematologi > Anemi

Hemolytiska anemier

Översikt

Orsaken till hemolytisk anemi är en förkortad erytrocytöverlevnadstid, vilket kan bero på antingen defekter i erytrocyterna eller exogena faktorer (såsom autoantikroppar och vissa infektioner). Erytrocyterna lever i normala fall i cirka 120 dagar och förstörs sedan i det retikuloendoteliala systemet (RES). Benmärgen kan öka sin produktion av erytrocyter 6-10 gånger för att kompensera för förkortad överlevnadstid.

Etiologi

Varm hemolytisk anemi

Kall hemolytisk anemi (köldagglutininsyndrom)

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Hemolytiska_anemier Filename: Oversikt.html ChapterId: 6381 SectionId: ChapterGroupId: 343