Hematologi > Anemi

Järnbristanemi

Översikt

Definitioner

Tillståndet kan delas in i två undergrupper. Grupperna har gemensamt att det är stopp i järnmetabolismen som orsakat anemin och det är vanligt förekommande med en kombination av orsakerna:

  • Absolut järnbrist - Det råder en absolut järnbrist i kroppen och även järndepåerna är tomma. Vanligt vid ökade förluster eller ökat behov (t.ex. blödning eller graviditet)
  • [Funktionell järnbrist - Det finns järn i järndepåerna men på grund av inflammation → Ökad koncentration hepcidin → Nedreglering av ferroportin.] Utan ferroportin så kan järnet inte transporteras ut från makrofager och vara tillgängligt för erytropoesen. (se → Sekundäranemi)

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Jarnbristanemi Filename: Definitioner.html ChapterId: 818 SectionId: ChapterGroupId: 343