Hematologi > Anemi

Sekundär anemi

Översikt

Definitioner

Etiologi

Patofysiologi

Det är flera olika mekanismer som kan ligga till grund för en sekundär anemi. Erytrocyterna har en kortare livslängd, lägre EPO-nivåer, benmärgshämning och ofta föreligger även funktionell järnbrist. Olika cytokiner påverkar erytropoesen. IL-6 stimulerar hepcidin och leder till funktionell järnbrist (Se →Järnmetabolism) men cytokinen har även direkt hämmande effekt på erytrocytförstadier i benmärgen. Cytokinstimulering av makrofager bidrar till minskad produktion av EPO. Makrofagerna kommer även fagocytera järn och inte släppa det vid en infektion för att minska risken för bakterietillväxt.

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Anemi/Sekundar_anemi Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1718 SectionId: ChapterGroupId: 343