Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Blödningstendens

Översikt

Läkemedel och blödning

Antikoagulantia

Typ

Undertyp

Namn

Funktion

Utsättes innan kirurgi

[Trombocyt-hämmare

COX-hämmare

ASA (ofta –yl)

Hämmar COX-1 irreversibelt, dosoberoende

Gärna 3 dygn

NSAID

Hämmar COX-1 reversibelt, dosberoende

1-14 dygn

Fosfodiesterashämmare

dipyridamol

Hämmar adenosinupptag i blodceller

-

ADP-receptorhämmare

Plavix®/clopidogrel

Hämmar irreversibelt

5 dygn

Brilique®/ticagrelor

Hämmar reversibelt

5 dygn

GP IIb/IIIa-hämmare

ReoPro®/abciximab

Blockerar fibrinbindning till trombocyter

12 timmar]

[Koagulations-faktorhämmare

Anti-vitamin K

Waran®/warfarin

 • [Hämmar de K-vitaminberoende koagulationsfaktorerna (II, VII, IX och X samt protein S och C)]
 • Kontraindikationer
  • Tidig och sen graviditet
  • Leversvikt
  • Hög blödningsrisk
 • 3 dygn.
 • Kan reverseras med
  • [[Konakion® (K-vitamin) - Reversingstid ca 12 h)]
  • [Ocplex (protrombinkomplexkoncentrat)- Omedelbar reversering]]
  • Plasmatransfusion kan användas för att tillföra faktor VII men för någon större effekt krävs 2L vilket tar 8h att tillföra.

LMH

Fragmin®, Innohep®, Klexane®

Ökar inaktivering av faktor Xa

20 timmar? Kan reverseras med Protamin

Trombinhämmare

Dabigatran (Pradaxa®)

Hämmar trombin reversibelt

40 timmar

Faktor Xa-hämmare

Rivaroxaban (Xarelto®)

Hämmar faktor Xa reversibelt

20 timmar

Apixaban (Eliquis®)

2 dygn?]

Blödningsutredning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Blodningstendens Filename: Antikoagulantia.html ChapterId: 1268 SectionId: ChapterGroupId: 1021