Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Blödningstendens

Översikt

Läkemedel och blödning

Ett antal läkemedel och naturläkemedel påverkar blödningsbenägenheten, antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Man kan använda PK och APTT för att mäta blödningsbenägenheten, men det stämmer inte alltid. Kontakta koagulationsjouren vid osäkerhet.

Antikoagulantia

Blödningsutredning

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Blodningstendens Filename: Lakemedel_och_blodning.html ChapterId: 1268 SectionId: ChapterGroupId: 1021