Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Trombofili

Översikt

Definition

Etiologi

Fysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Individanpassad behandling som anpassas efter bakomliggande orsak och trombosrisk (ofta lågmolekylärt heparin)
  • Under graviditet ska patienter med trombofili skötas av specialist!

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Trombofili Filename: Behandling.html ChapterId: 2049 SectionId: ChapterGroupId: 1021