Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Trombofili

Översikt

Definition

Etiologi

Fysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

[Generellt

 • Koagulationsutredning är komplext och sköts av specialist
 • Koagulationsutredning bör utföras i lugnt skede. I akutskedet kan flertalet analyser ge osäkra resultat p.g.a. konsumtion av koagulationsfaktorer, inflammatorisk reaktioner eller läkemedelsinteraktioner (waran, lågmolekylärt heparin m.fl)]

[Klinisk kemi

 • PK och APTT
 • APC-resistens (faktor V-Leiden mutation)
 • Protrombin - Faktor II genmutation
 • Protein C (lågt)
 • Protein S (lågt)
 • Antitrombin III (lågt) - FXa-hämmare (rivaroxaban, apixaban) kan ge falskt förhöjda värden
 • Faktor VIII (högt) - Eventuellt även prov för faktor IX och XI
 • Lupus antikoagualans - Kan bli falskt positivt av waran och lågmolekylärt heparin
 • Fibrinogen]
Koagulationsutredning bör utföras i lugnt skede

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Trombofili Filename: Diagnostik.html ChapterId: 2049 SectionId: ChapterGroupId: 1021