Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Trombofili

Översikt

Definition

Etiologi

 • [Vanligaste orsaken till trombofili är att en patient har förvärvade riskfaktorer så som:
  • Cancer och myeloproliferativa sjukdomar
  • Immoblisering och kirurgi
  • P-piller (östrogen)]
  • [Inflammatoriska tillstånd
  • Lupus antikoagulans
  • Antifosfolipidsyndrom - Förekommer t.ex. vid SLE]
 • [Medfödda sjukdomar som kan ge trombofili - Bör misstänkas hos unga personer som drabbas av tromboembolier
  • Aktiverat protein C-resistens (APC-resistens) - Vanligaste protrombotiska tillståndet. Beror på en mutation på faktor V genen (Leiden-mutation) som leder till ökad koagulationsförmåga, dvs en motsats till avsaknad av faktor V som ger blödningstendens. Heterozygota bärare har endast marginellt ökad risk medan homozygota har en markant ökad risk för tromboembolisk sjukdom (oftast DVT). Ca 5-10% är bärare av anlaget. ]
  • [Brist på Antitrombin III, protein C eller protein S - Ca 0,5% av befolkningen har brist på något av dessa proteiner.
  • Förhöjda nivåer av protrombin, faktor VIII, IX eller XI]
Oftast en kombination av flera riskfaktorer för att en trombos ska utvecklas!

Fysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Trombofili Filename: Etiologi.html ChapterId: 2049 SectionId: ChapterGroupId: 1021