Hematologi > Blödningstendens och trombofili

Trombofili

Översikt

Trombofili är ett samlingsbegrepp för olika sjukdomar som ger en ökad risk för tromboembolier. Trombofili kan bero på medfödda sjukdomar eller förvärvade protrombotiska tillstånd så som t.ex. cancer eller immoblisering. Ofta krävs en kombination av flera riskfaktorer för att en trombos ska utvecklas. Vid misstanke om trombofili bör en koagulationsutredning utföras. Koagulationsutredningar är komplexa och utförs av specialister, utredningen bör ske i ett lugnt skede för att undvika felaktiga värden på grund av risken för en pågående rubbning vad gäller mängden koagulationsfaktorer.

Definition

Etiologi

Fysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodningstendens_och_trombofili/Trombofili Filename: Oversikt.html ChapterId: 2049 SectionId: ChapterGroupId: 1021