Hematologi > Blodtransfusion

Transfusion av blodkomponenter

Översikt

Blodkomponenter

Blodgrupper

Blod och kompatibilitet

Undersök kompatibilitet

  1. Blodgruppering
  2. [Förenlighetsprövning - Kan göras på två olika sätt
    • Bastest – Blodgruppskontroll, antikroppsscreening och datoriserad kontroll. Gäller 3-5 dagar.]
    • [Mottagare/Givare-test (MG-test, korstest) – Test mellan blodpåsen och mottagares blodprov.]

[Vid urakuta lägen ges blodgrupp 0 RhD- till dess att förenlighetsprövning har genomförts]

Blodgrupper vid transfusion av erytrocyter och trombocyter

Donator Mottagare
AB A B 0
AB X
A X X
B X X
0 X X X X
Donator Mottagare
Rh+ Rh-
Rh+ X
Rh- X X
Vid celltransplantation är det antigen som överförs till mottagare. Blodgrupp 0 har inga antigen och inga problem att ge. Blodgrupp AB har mkt antigen och mycket problem att ge!

Blodgrupper vid transfusion av plasma

Donator Mottagare
AB A B 0
AB X X X X
A X X
B X X
0 X
Vid plasmatransfusion är det istället antikroppar som överförs till mottagare. Blodgrupp 0 har mkt antikroppar och mycket problem att ge. Blodgrupp AB har inga antikroppar och inga problem att ge!

Rutiner vid blodtransfusion

Risker och nackdelar med blodtransfusion

Alternativ till allogen transfusion

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Internmedicin/Hematologi/Blodtransfusion/Transfusion_av_blodkomponenter Filename: Blod_och_kompatibilitet.html ChapterId: 1265 SectionId: ChapterGroupId: 1020